Gimnazjalny projekt edukacyjny

Gimnazjum w Rakowej

Witryna "Gimnazjalny projekt edukacyjny" została przygotowana z myślą o umieszczaniu na niej materiałów związanych z realizacją nowego zadania, jakie staje w tym roku szkolnym przed uczniami klas drugich gimnazjum - samodzielnej realizacji zaproponowanego przez siebie lub wybranego z gotowych propozycji projektu edukacyjnego.Proponowana tematyka projektów edukacyjnych:
 • Informatyka
  • Życie bez WINDOWS i Office.

   OpenSource w domowym komputerze – darmowe i legalne nie znaczy gorsze. Czy jesteśmy w stanie obywać się bez kosztownego komercyjnego oprogramowania? Czy i w jakim zakresie ogólnie dostępne oprogramowanie OpenSource może zastąpić komercyjne programy? Przenosimy naszą aktywność w świecie IT na Wolne Oprogramowanie.

  • Kreatywność w świecie nowych technologii.

   Tworzymy własny wkład do zasobów nowych technologii – nie jesteśmy tylko konsumentami. Czy osoba o niewielki doświadczeniu i wiedzy z zakresu programowania może napisać aplikację, która będzie miała rzeczywiście praktyczne zastosowanie? Czy mimo skromnych umiejętności można stworzyć program który spodoba się innym?

 • Matematyka
  • Ciekawe własności pewnych liczb.

   Projekt zakłada badanie własności następujących liczb całkowitych: liczby trójkątne, liczby pitagorejskie, liczby wielokątne, liczby zaprzyjaźnione, liczby doskonałe, liczby bliźniacze. Co wiemy o tych liczbach, a co pozostaje w sferze własności tych liczb?

  • Jak najlepiej lokować swoje oszczędności?

   Projekt zakłada badanie następujących zagadnień: analiza ofert lokat w różnych bankach, ocena zysku i ryzyka lokat, co to są obligacje i giełda papierów wartościowych, analiza różnych form oszczędzania i pomnażania oszczędności oraz wybór najkorzystniejszych z nich.

 • Biologia i chemia
  • Czy żyjemy w zanieczyszczonym środowisku?

   Określanie stopnia zanieczyszczenia środowiska w oparciu o serię badań terenowych wykorzystujących skalę porostową. Projekt pozwoli określić stopień zanieczyszczenia powietrza produktami powstającymi w wyniku spalania paliw kopalnych oraz innymi związkami będącymi efektem działania przemysłu.

  • Wpływ czynników środowiska na wzrost roślin.

   Czy rośliny mogą rosnąć bez światła? Odpowiedź wydaje się oczywista - światło jest roślinom niezbędne. Czy jednak na pewno? w jakim zakresie? Na te pytania spróbują odpowiedzieć realizujący ten projekt.

 • Język niemiecki i geografia
  • Jak wykonać makietę krajów niemieckojęzycznych?

   Wykonanie trójwymiarowej makiety krajów niemieckojęzycznych z naniesionymi miastami, rzekami, itp. Dodatkowo zakłada się stworzenie przewodnika o wybranych, interesujących miejscach.

  • Jak imię żeńskie stało się nazwą jednej z najpopularniejszych marek samochodów niemieckich?

   Przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat historii powstania i funkcjonowania znanego niemieckiego koncernu samochodowego.

 • Muzyka
  • „Fryderyk Chopin - rodem Warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel". Inspiracją do wybrania takiego tematu jest okrągła rocznica 200-lecia urodzin F. Chopina.

   Celem projektu jest przybliżenie osoby wielkiego kompozytora, jego twórczości i niezwykłości jego muzyki oraz oddanie hołdu wielkiemu Polakowi. Uczniowie realizujący różne zadania wezmą udział w konkursach, będą tworzyli albumy, gazetki, plakaty, ilustracje, inscenizacje, w czasie przerw słuchali muzyki.

 • Język polski i historia
  • Co zawdzięczamy starożytnym Grekom ?
   Opiekunowie : Mariusz Bochnowski, Teresa Demkiewicz
   Liczba uczniów: dwie grupy po 6 osób
   M. Bochnowski
   1. Kultura starożytnej Grecji – 2 osoby
   2. Igrzyska olimpijskie – 2 osoby
   3. Filozofowie i wynalazcy – 2 osoby
   T. Demkiewicz
   1. Teatr grecki.
   2. Przedstawienie teatralne.

 • Fizyka i astronomia
  • Planety Układu Słonecznego.
   Zagadnienia i zadania: Składniki Układu Słonecznego, układ geocentryczny i układ heliocentryczny, znaczenie odkrycia Kopernika. Skąd wzięły się nazwy planet ?

  Regulamin realizacji gimnazjalnego projektu edukacyjnego w formacie .PDF, Kartę Projektu i Kartę Zadania w formacie edytora WORD 97-2003 - DOC (do edycji) oraz wzór wypełniania kart (.PDF) można pobrać korzystając z linków zamieszczonych poniżej.


  Karta projektu

  Karta zadania

  Regulamin projektów

  Przykład wypełniania
  karty projektu

  Przykład wypełniania
  karty zadania  (c) MS 2010 dla Gimnazjum w Rakowej